1-Recovered2

انجمن علمی آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایران

آسیب شناسی دهان و فک و صورت یکی از دوره های تخصصی دندانپزشکی است که در اوایل نیمه دوم قرن بیستم متولد شد و از ایجاد آن در سطح جهان نزدیک به 60 سال می گذرد و هر آن بر وسعت و اهمیت آن در علوم پزشکی و دندانپزشکی افزوده می شود. در ايران براي اولين بار برنامه درسي آسيب شناسي دهان و فك و صورت در سال  1339 توسط مرحوم پرفسور يزدي بصورت ادغام يافته با برنامه درسي دانشكده پزشكي رسما شكل گرفت. انجمن علمی آسيب شناسي دهان و فك و صورت نيز درسال 1369 با كمك پرفسور يزدي شكل گرفت. مجوز فعالیت این انجمن، به استناد  مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ  7/8/1370  و به موجب رای مورخ 6/9/79 کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردیده است.

عکس های کنگره

اخبار

Previous
Next

بخش دانشجویی: دکتر لادن پاکزادرزیدنت کودکان" پوستر برتر" .دانشجو خانم رکسانا مهاجرانی "پوستر برتر دانشجویی". اقای محمد امین رحیمی "سخنران برتر دانشجویی"از دانشگاه یزد. خانم کیمیا قدس سخنران برتر دانشجویی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران و برندگان مسابقه دانشجویی: دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران

مقاله ای در مورد موقعیت رشته آسیب شناسی دهان در ایران
مقاله ای تحقیقاتی در مورد وضعیت رشته آسیب شناسی دهان در ایران

چهره های ماندگار

اعضای انجمن

درگاه پرداخت