این رویداد یک برنامه 2 روزه است که توسط گروه آسیب شناسی دهان و میکروبیولوژی با مخاطبان حدود 500 نفر از فارغ التحصیلان و دانشکده های حوزه آسیب شناسی دهان، بیماریهای دهان و جراحی دهان برگزار می شود. هدف ایجاد یک پلت فرم آموزشی موثر برای یادگیری مشارکتی وتبادل دانش بین رشته ای و بحث تعاملی درکیسهایی با حل مسئله است.