52e47b4c-6b06-498b-9339-285cbac42e15

این برنامه بصورت لایو درسایت
Oral pathology beyond borders
درساعت ۹صبح روزسه شنبه 23 آذرماه به وقت ایران برگزار میشود

خانم دکترنازنین مهدوی استاد دانشگاه تهران درمورد ضایعات برجسته دهانی سخنرانی خواهند کرد وسرکارخانم دکترRosnah biniti zein

که پاتولوژیست دهان ورییس دانشکده دندانپزشکی درمالزی هستند مدریتور این برنامه هستند.علاقمندان به شرکت دراین برنامه میتوانند به لینکهای مربوطه ازطریق youtube و facebook مراجعه فرمایند.